01 დეკემბერი 2022,   17:35
ვრცლად
დოკუმენტების და რუკების ნუსხა, რომელიც დავით ხიდაშელმა საქართველოს გადმოსცა

დოკუმენტების და რუკების ნუსხა, რომელიც დავით ხიდაშელმა დავით გარეჯის საქმეზე საქართველოს  გადმოსცა:

დოკუმენტები:
1. 1920 წლის 12 ივნისის ქ. აღსტაფის ხელშეკრულება - 11 ფურცელი.
2. 1938 წლის 21 თებერვლის ს. გოგლიძის წერილი - 1 ფურცელი.
3. 1938 წლის 5-7 მარტის პროტოკოლი - 6 ფურცელი.
4. 1945 წლის და 1965 წლის წერილები - 7 ფურცელი.
5. 1996 წლის 13 ივნისის პროტოკოლი - 2 ფურცელი.
6. 2006 წლის 16 ივლისის პროტოკოლი - 12 ფურცელი.
7. 2006 წლის 4 აგვისტოს პროტოკოლი - 10 ფურცელი.
8. 2006 წლის 14 ოქტომბრის პროტოკოლი - 2 ფურცელი.
9. 2007 წლის 30 მაისი, ინტერვიუ - 1 ფურცელი.
10. 2011 წლის 4 მარტი, Демаркация Завершена - 2 ფურცელი.
11. 2019 წლის 23 აგვისტოს პროტოკოლი - 2 ფურცელი.

რუკები:
1. 5 ვერსიანი რუკა, ფრაგმენტი, 1905 წ. - 1 ფურცელი.
2. 5 ვერსიანი რუკა, E7, 1921-1922 წწ. - 1 ფურცელი.
3. 10 ვერსიანი საქართველოს რესპუბლიკის რუკა, ფრაგმენტი, 1925 წ.  - 1 ფურცელი.
4. 1 : 200 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკა, K-38-XXII, შსსკ, 1937 წ. - 1 ფურცელი.
5. 1 : 200 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკა, საარქივო დამოწმებული ეგზემპლარის ასლი. 
K-38-XXII, შსსკ, 1937 წ. – 1 ფურცელი.
6. 1 : 500 000 მასშტაბის ამიერკავკასიის ადმინისტრაციული რუკა, სომხეთიდან გადმოცემული ხელმოწერილი ასლი, 1938 წ. - 1 ფურცელი.
7. 1 : 500 000 მასშტაბის საქართველოს ადმინისტრაციული რუკა, 1938 წ. - 1 ფურცელი.
8. 1 : 500 000 მასშტაბის საქართველოს ადმინისტრაციული რუკა, 1939 წ. - 1 ფურცელი.
9. 1 : 500 000 მასშტაბის აზერბაიჯანის ფიზიკური რუკა, 1939 წ. - 1 ფურცელი.
10. 1 : 200 000 მასშტაბის რუკა, გერმანიის არმიის გამოცემა, 1941 წ. - 1 ფურცელი.
11. 1 : 250 000 მასშტაბის რუკა, TBILISI, NK 38-8, აშშ-ის არმიის გამოცემა, 1954 წ. - 1 ფურცელი.

12. 1 : 250 000 მასშტაბის ნავიგაციური რუკა, TBILISI, აშშ-ის არმიის გამოცემა, 1978 წ. - 1 ფურცელი.
13. 1 : 100 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკები, 1945 წელს ხელმოწერილი საქართველოსა და აზერბაიჯანის გეოდეზიური სამსახურების მიერ - 9 ფურცელი.
14. 1 : 100 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკები, 1963 წელს ხელმოწერილი ზ. კვაჭაძის მიერ - 9 ფურცელი.

15. 1 : 50 000 მასშტაბის რუკების ალბომი, 1996 წ.  - 24 ფურცელი.
16. 1 : 50 000 მასშტაბის რუკების ალბომი, 2006 წ.  - 24 ფურცელი.
17.  საქართველო ძვ. წ. I ათასწლეულის II ნახევარში, საქართველოს სსრ ატლასი, 1964 წ. - 1 ფურცელი.
18. საქართველო I-IV საუკუნეებში, საქართველოს სსრ ატლასი, 1964 წ. - 1 ფურცელი.
19. საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლების რუკა, საქართველოს სსრ ატლასი, 1964 წ. - 1 ფურცელი.
20. საქართველოს არქიტექტურული ძეგლების რუკა, საქართველოს სსრ ატლასი, 1964 წ. - 1 ფურცელი.
21. აზერბაიჯანის ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლების რუკა, აზერბაიჯანის სსრ ატლასი, 1963წ. - 1 ფურცელი.

ბიზნესმენმა დავით ხიდაშელმა, რომელმაც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დადგენასთან დაკავშირებით დოკუმენტები მოიძია, "რუსთავი2-ის" ეთერში გუშინ ისაუბრა.

დღის ამბები