05 დეკემბერი 2023,   09:44
ვრცლად
ოთო ჩიდრაშვილს, რომელიც ონკოლოგიურ დაავადებას ებრძვის, საზოგადოების დახმარება სჭირდება

ოთო ჩიდ­რაშ­ვილსრო­მე­ლიც ონ­კო­ლო­გი­ურ და­ა­ვა­დე­ბას ებ­რძვის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა სჭირდება. მას ცოტა ხნის წინ გა­ვის მე­ო­რე და მე­სა­მე მა­ლის კა­ვერ­ნო­ზუ­ლი ჰე­მან­გი­ო­მა ­დაუდგინდა. 

რო­გორც თქვა, ბოლო ოთხი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ორი ოპე­რა­ცია უკვე ჩა­უ­ტარ­და, რა დრო­საც მო­იკ­ვე­თა სიმ­სივ­ნუ­რი წარ­მო­ნაქ­მნე­ბი გავა ძვლის მე­ო­რე და მე­სა­მე მა­ლა­ზე. 

"ბოლო ოთხი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩა­მი­ტარ­და გავა ძვლის მე­ო­რე და მე­სა­მე მა­ლა­ზე სიმ­სივ­ნუ­რი წარ­მო­ნაქ­მნის ოპე­რა­ცია, რო­მე­ლიც არის ზრდა­დი ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი. ვი­ნა­ი­დან ბოლო ოთხი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მოკ­ვე­თილ ად­გილ­ზე სიმ­სივ­ნურ­მა ქსო­ვილ­მა ორ­მა­გად სწრა­ფად შეძ­ლო ზრდა, მე­სა­ჭი­რო­ე­ბა სხი­ვუ­რი თე­რა­პი­ე­ბი და ამ ყვე­ლაფ­რის შემ­დეგ ძვლის პლას­ტი­კა, რაც გუ­ლის­ხმობს სა­მე­დი­ცი­ნო ცე­მენ­ტით ძვლის და მა­ლე­ბის ფიქ­სა­ცი­ას. მე­სა­მე ოპე­რა­ცი­ას ექი­მე­ბი 99%-ით გა­მო­რი­ცხა­ვენ, რად­გან შე­საძ­ლე­ბე­ლია რა­ი­მე სა­ხის დე­ფექ­ტი და­მი­ტო­ვოს და ვერ შევ­ძლო გა­და­ად­გი­ლე­ბა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ ეს ყვე­ლა­ფე­რი დიდ ხარ­ჯებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და მარ­ტო ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს დახ­მა­რე­ბა არ არის საკ­მა­რი­სი, რის გა­მოც მე­გობ­რებ­მა შექ­მნეს გვერ­დი, რი­თაც ცდი­ლო­ბენ ჩემს გვერ­დში დგო­მას" - ამ­ბობს ის. 

დახ­მა­რე­ბის მსურ­ვე­ლებს თან­ხის ჩა­რი­ცხვა შე­უძ­ლი­ათ:

ან­გა­რი­შის ნო­მე­რი:

თი­ბი­სი ბან­კი - GE09TB7447236010300040

სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი - GE75BG0000000545858521

მიმ­ღე­ბი: გუ­რა­მი ჩიდ­რაშ­ვი­ლი

დღის ამბები